Cases

Onze Impact Stewards werken aan opdrachten in de gehele zorgketen. Onze opdrachtgevers variëren van lokale vakgroep tot wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf. Onze opdrachten variëren van organisatie-transformatie tot hulp bij IZA aanvraag. Wat ze gemeen hebben? Onze Impact Stewards werken van strategie tot realisatie. En gaan voor duurzame impact.

Stippen
Stippen
Stippen
Stippen
Stippen

IZA-aanvraag voor digitale poli

Impact

Uitdaging

Er is in Nederland een tekort aan capaciteit om benodigde SOA-zorg te leveren. Met als gevolg dat het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen toeneemt, de zorgkosten stijgen en de druk op zorgverlener en zorgsysteem groot is.

Oplossing

De oplossing? Een ‘SOA poli van de toekomst’: een digitaal platform voor vraag-gestuurde zorg, waarmee zorg meer digitaal kan worden verleend. Om dit te realiseren, willen regionale SOA/AIDS zorginstellingen de handen ineen slaan en aanspraak maken op subsidie uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) <link naar blog hierover>.

Expertise

Impact

Impact Stewards helpt hen bij deze IZA-aanvraag. Er komt veel bij kijken; zowel bij de aanvraag zelf als bij de realisatie van de poli straks. Er zijn veel technologische, procesmatige, organisatorische en cultuur veranderingen nodig bij de aangesloten huisartsenpraktijken en hun samenwerkingspartners in de regio.  Samen geven we die vorm.

Toekomstbestendige huisvesting en organisatie

Impact

Uitdaging

Een grote zorginstelling met meerdere vestigingen weet dat het moet verhuizen. Dit werpt een wezenlijke vraag op: wat zijn de beste locaties voor onze activiteiten, onze mensen en onze planeet? 

Oplossing

Een goed moment om allereerst na te denken over een toekomstbestendige organisatie. Met een passende huisvestingsstrategie.

Expertise

Impact

Impact Stewards helpt deze zorginstelling om een passende strategie te formuleren.  Een die aansluit bij geldende wet- en regelgeving, maar ook bij de doelstellingen op het vlak van duurzaamheid en efficiëntie van de organisatie zelf. We voeren een haalbaarheidsstudie uit voor de verschillende huisvestingsscenario’s die op tafel liggen. Ook ondersteunen we bij de implementatie van de strategie, inclusief verbouwingen en verhuizingen.

Verminderde werkdruk voor verpleegkundigen

Impact

Uitdaging

Het spreekuur voor inflammatoire darmziekten van Interne Geneeskunde zit vol. De verpleegkundig IBD-specialisten ervaren hoge werkdruk en stress. Met als gevolg dat de instroom van nieuwe patiënten is stopgezet.

Oplossing

Om de werkdruk voor verpleegkundigen te verlichten, moeten we eerst de oorzaak ervan achterhalen. Vanuit daar kunnen we oplossingen vinden om de werkdruk structureel te verlagen.

Expertise

Impact

Impact Stewards maakt samen met de verpleegkundigen, artsen en andere betrokkenen maakten al eerder een ‘root cause’ analyse. We kwamen toen tot een overzicht van maatregelen die de werkdruk kunnen verlagen. Op dit moment implementeren we in werkgroepen de meest impactvolle oplossingen.

Snellere toegang tot innovatieve geneesmiddelen

Impact

Uitdaging

Het duurt in Nederland gemiddeld langer dan in andere Europese landen voordat innovatieve medicijnen worden voorgeschreven aan patiënten. Dat komt door snelheid waarmee nieuwe geneesmiddelen opgenomen in de richtlijnen van medici. En door de snelheid van implementatie van richtlijnen: de toepassing.

Oplossing

Om de toegankelijkheid en de toepassing van innovatieve geneesmiddelen te verbeteren, moeten partijen uit gehele zorgketen samenwerken. Van farmaceut tot medisch specialist.

Expertise

Impact

Impact Stewards begeleidt betrokken partijen hierbij. Samen werken we aan gedragen oplossingsrichtingen. Om zo implementatie van nieuwe geneesmiddelen te versnellen.

Verminderde werkdruk voor verpleegkundigen

Impact

Uitdaging

Meerdere spreekuren in het ziekenhuis zitten vol. Verpleegkundig specialisten ervaren hoge werkdruk en stress. Het ziekenhuis wil voorkomen dat de de instroom van nieuwe patiënten stopgezet wordt. Maar hoe?

Oplossing

Om de werkdruk voor verpleegkundigen te verlichten, moeten we eerst de oorzaak ervan achterhalen. Vanuit daar kunnen we oplossingen vinden om de werkdruk structureel te verlagen.

Expertise

Impact

Impact Stewards werkt samen met verpleegkundigen, artsen en andere betrokkenen aan een reeks ‘root cause’ analyses. Om zo te komen tot meest impactvolle oplossingsrichtingen. Voor deze oplossingsrichtingen werken we nu aan een implementatie plan.

Afgeronde projecten

Geïnteresseerd naar onze prestaties bij andere organisaties en benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Doctors-face-heavy-levels-of-stress-too

Tijd vrijmaken voor verpleegkundigen

“Nu het proces helder is, wordt het ook weer helder in het hoofd. Zodra we een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd in ons ...

Teamprestaties verbeteren

“Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.” Henry Ford SituatieTeam prestaties blijven achter Een farmaceutisch ...
Partnerships with hospitals

Een team voor strategische partnerships

“Het team was de drijvende kracht in het ontwikkelen en opzetten van een intern consulting team en het ontwikkelen van strategische partnerships. ...

Realisatie van een patient-gerichte strategie

“Dit project heeft de afstemming tussen patientgerichte activiteiten in de verschillende therapeutische gebieden verbeterd, waardoor er beter wordt samenwerkt tussen de bedrijfsonderdelen ...
Creating value-based partnerships

Waardegedreven partnerships creeren

“De Impact Stewards hielpen ons om onze rol in het toekomstige zorg-landschap te definiëren en creëerden waardeproposities die daarbij passen. Deze waardeproposities ...
Improving patient outcomes

Uitkomsten voor de patient verbeteren

"De Impact Stewards hielpen ons te bepalen welke uitkomsten het meest van belang zijn voor een specifieke groep patienten. De uitkomsten helpen ...

Een selectie van opdrachten binnen de gezondheidszorg waar onze Impact Stewards aan hebben gewerkt:

Benieuwd wat we kunnen betekenen?

Patrick Filius
Chief Impact Officer

+31(0) 6 57 73 37 02
info@impactstewards.com