Een team voor strategische partnerships

Breakline

“Het team was de drijvende kracht in het ontwikkelen en opzetten van een intern consulting team en het ontwikkelen van strategische partnerships. We werken nu samen met ziekenhuizen aan waardegedreven zorg.”

Commercieel Directeurvan vooraanstaand wereldwijd biotech bedrijf.

Situatie
Behoefte aan een intern consulting team

Een toonaangevend en wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf wil nauw gaan samenwerken met ziekenhuizen om meer waarde te creëren voor de patient. Het bedrijf wil zich niet alleen richten op het leveren van medicijnen, maar juist vanuit een bredere kijk bijdragen aan de waarde voor de patient. Om deze ambitie waar te maken, wil het bedrijf een intern consulting team opzetten. Kunnen wij deze afdeling helpen opzetten?

Aanpak
Team klaarstomen voor success

We creëren eerst een organisatorisch raamwerk, waarin omschrijven hoe de structuur, de processen, de competenties, en de aansturing van de afdeling eruit moet zien. Dit helpt ook nieuwe mensen te kunnen aantrekken. Tegelijkertijd gaan we aan de slag met de ‘inhoud’. Hoe zien die waardegedreven oplossingen voor de patient er dan uit? En hoe realiseren we die? Deze oplossingen vormen de basis van de parternships met ziekenhuizen. Ons team helpt om processen op te zetten om die partnerships aan te gaan. Welke ziekenhuizen komen hiervoor in aanmerking? Hoe ziet zo’n partnership eruit? We spelen ook een belangrijke rol in de uitvoering van de plannen door met een aantal ziekenhuizen meerjarige strategische partnerships op te zetten. Intussen werken we aan een ‘onboarding’ programma voor nieuwe medewerkers van de afdeling en trainen we hen in de competenties die zij nodig hebben. Ook ontwerpen we en implementeren we een aantal belangrijke processen samen met intern en externe stakeholders.

Key results
Een professioneel intern consultancy bureau

Het resulteert in een professioneel consultancybureau dat het bedrijf ondersteunt. De afdeling zet aantal meerjarige strategische partnerships op, gericht op meer waarde voor de patient. Door de nauwere samenwerking met ziekenhuizen wordt meer waarde voor de patient gerealiseerd.

Curious what we can do for you?

Patrick Filius

Chief Impact Officer

Chief Impact Officer

patrick.filius@impactstewards.com