Impact Stewards is partner van Global Health Hub

Breakline

Ken je de Global Health Hub Netherlands? Dat is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze hub bundelen zij de krachten met kennisinstituten en -platforms, academici, ngo’s, topsectoren, vernieuwers en denktanks. De ambitie? Een voorloper zijn in de organisatie van wereldwijde gezondheidzorg. Dat sluit perfect aan op de ambities van Impact Stewards. We zijn dan ook blij vanaf nu officieel partner van Global Health Hub te zijn.

Kracht van wereldwijd samenwerken

Patrick Filius, Chief Impact Steward: “Impact Stewards wil een positieve impact make op ons zorgsysteem, net als Global Health Hub. Samen geloven we in de kracht van samenwerken. Tof dat we nu officieel ook waarnemend partner zijn. Dat betekent dat we ondersteunen met onze kennis en kunde, waar dat relevant is voor Global Health Hub.”

Een mooi initiatief met mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn voor thema’s zoals het versterken van gezondheidssystemen wereldwijd, pandemische paraatheid, en klimaat en gezondheid

Daniel Brouwer, Impact Steward

Daniël Brouwer, Impact Steward en eerder al betrokken als facilitator bij de organisatie: “Ik begeleidde op 18 april al een dag waarop deelnemers ervaringen met elkaar uitwisselden. Het is echt een mooi initiatief met mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn aan de slag te gaan met thema’s zoals het versterken van gezondheidssystemen wereldwijd, pandemische paraatheid, en klimaat en gezondheid. Ik kijk er dan ook naaruit om hierbij verder betrokken te blijven. ”

Innovatie en kennisuitwisseling

Het team van Global Health Hub: “Global Health Hub brengt organisaties uit verschillende sectoren die actief zijn in wereldwijde gezondheidszorg samen. De missie en uitgebreide ervaring van Impact Stewards passen daar heel goed bij. We kijken uit naar dit partnership en de mogelijkheden die het met zich meebrengt op het vlak van innovatie en kennisuitwisseling. Om zo de Communities of Practice en de Nederlandse strategie mondiale gezondheid te stimuleren.”
 
Meer over de Global Health Hub vind je hier.

Doing better for patients, planet, and society. Zeker weten!

Curious what we can do for you?

Marileen Kan

Marketing & Communications Manager

Marketing & Communications Manager

marileen.kan@impactstewards.com