Impact Stewards tekent Green Deal Duurzame Zorg

Breakline

Het is een paradox dat de zorg, waarin iedereen werkt aan gezondheid, een significante bijdrage levert aan de klimaatcrisis – met alle gezondheidseffecten van dien. Deze paradox wil Impact Stewards doorbreken. Daarom ondertekenden we de Green Deal Zorg Samen werken aan duurzame zorg. Wat houdt deze deal in? En waarom is het goed om samen te werken aan duurzame zorg?

De Green Deal Zorg is een initiatief van de Rijksoverheid, brancheorganisaties, zorgverzekeraars, zorginstellingen en andere organisaties. In 2022 tekenden zij een overeenkomst waarin zij beloven samen te werken om de zorg ter verduurzamen. Een derde in serie, waarin heel concrete afspraken gemaakt zijn voor de periode 2023 tot en met 2026. Ook andere bedrijven kunnen zich aansluiten bij deze afspraken. En dat hebben we op 17 november officieel gedaan.

Samenwerken aan groene groei

De Green Deal Zorg moet ervoor zorgen dat bedrijven, burgers, en maatschappelijke organisaties op een laagdrempelige manier samen met de overheid werken aan groene groei. De groene initiatieven van de samenleving staan voorop, maar als zij tegen belemmeringen aanlopen die de rijksoverheid zou kunnen wegnemen, staat het kabinet klaar om deze weg te nemen. In deze deal wordt gewerkt aan thema’s als gezondheidsbevordering, kennis & bewustwording, CO2-reductie, circulariteit en de milieubelasting door medicatie verminderen.

Als ondertekenaar beloven wij concreet aan deze thema’s bij te dragen via ons werk. Wat beloven we precies? We beloven ons in te zetten om:

  • Maximale waarde voor patiënten creëren door Value Based Healthcare projecten te implementeren, waarbij men betaalt voor zorg op basis van gezondheidsuitkomsten voor de patiënt in plaats op basis van per behandeling.
  • De zorg supply chain te optimaliseren door ervoor te zorgen medicijnen te allen tijde beschikbaar te zijn voor de patiënt.
  • Oplossingen te vinden om de zorg duurzaam, toegankelijk en betaalbaar te maken. Oplossingen die bijdragen aan zinnige zorg voor de patiënt. Waarbij de patiënt de best passende zorg ontvangt en zwaardere zorg wordt voorkomen. Niet minder dan nodig en niet meer dan noodzakelijk.

Het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg

“Een duurzaam, betaalbaar en toegankelijk zorgsysteem lukt alleen als we samenwerken. We moeten echt de handen ineenslaan in de gehele zorgketen. Ziekenhuizen, farmaceuten, zorginstellingen, biotech bedrijven, zorgverzekeraars – en natuurlijk de overheid.”

Patrick Filius, chief impact officer

“Mooi dat zoveel bedrijven erkennen: zoals we nu werken in de zorg is een grote paradox. Werken aan gezondheid en tegelijkertijd bijdragen aan significante CO2 uitstoot. Het is tijd om het principe ‘first, do no harm’ ook toe te passen op de planeet, en te werken binnen de planetaire grenzen.”

Connie van de Marrewijk, Impact Steward

Curious what we can do for you?

Patrick Filius

Chief Impact Officer

Chief Impact Officer

patrick.filius@impactstewards.com