Realisatie van een patient-gerichte strategie

Breakline

“Dit project heeft de afstemming tussen patientgerichte activiteiten in de verschillende therapeutische gebieden verbeterd, waardoor er beter wordt samenwerkt tussen de bedrijfsonderdelen en er concrete oplossingen zijn gevonden om patientenzorg te verbeteren.”

Health Innovation Director

Situation
Een nieuwe patientgerichte strategie

Dit farmaceutische bedrijf wil zich aanpassen aan het veranderende Nederlandse zorglandschap en innovatieve oplossingen vinden samen met zorgprofessionals. Voor beide partijen staat het verbeteren van patientenzorg en de kwaliteit van leven voorop. Het bedrijf wil waardeproposities ontwikkelen die zich richten op patientgerichte verbeteren in belangrijke therapeutische gebieden. De ‘brand teams’ van het bedrijf moeten deze nieuwe aanpak gaan toepassen. Het is een heel nieuwe manier van denken en doen voor de teams.

Approach
Ontwerpen, testen, en verbeteren van innovatieprocessen.

Samen met een van de teams ontwikkelen we een innovatieproces, die meteen als pilot voor de werkwijze dient. We baseren dit proces op LEAN en design thinking methodes. Wij begrijpen dat elke verandering een emotionele kant heeft. Ook dat nemen we mee in onze werkwijze. Eerst voeren we een ‘context scan’ uit om problemen binnen een therapeutisch gebied te achterhalen en de grondoorzaak boven water te krijgen. Daarna valideren we deze problemen en oorzaken met externe stakeholders, met name zorgprofessionals. Herkennen zij zich in deze analyse? Zo begrijpen we snel hoe zij over dit onderwerp denken. Met deze validatie in de hand, gaan we aan de slag met oplossingen voor de onderliggende problemen. Na elke stap in de pilot verzamelen we feedback en ontwikkelen we een ‘best practice’. We delen ze met de andere ‘brand teams’, zodat we dit process nog verder kunnen aanscherpen.

Key results
Integraal patientgericht innovatieproces

Deze lerende aanpak met korte ‘feedback loops’, resulteert in een patientgericht process binnen de therapeutische gebieden van het bedrijf. De hele aanpak wordt vastgelegd in een ‘play book’ waarin alle best practices staan. Uiteindelijk leidt het project tot een veelheid aan concrete verbeteringen die patientenzorg verbeteren. Misschien net zo belangrijk: de cross-functionele aanpak van het proces zorgt ervoor dat de verschillende afdelingen elkaar beter begrijpen, weten te vinden en samenwerken.

Curious what we can do for you?

Daniel Brouwer

+31(0) 6 57 73 37 02

+31(0) 6 57 73 37 02

daniel.brouwer@impactstewards.com