Teamprestaties verbeteren

Breakline

“Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success.”

Henry Ford

Situatie
Team prestaties blijven achter

Een farmaceutisch bedrijf heeft cross-functionele teams opgezet die verantwoordelijk zijn voor een breed palet aan activiteiten. Sales, marketing, access, medische projecten en projecten voor waardegedreven zorg. Het bedrijf ontwikkelt nieuwe ‘capabilities’ om het team te ondersteunen. Ook meet het de voortgang via dashboards, account plannen en tweewekelijkse overleggen. Desondanks blijven de resultaten achter. Zoals het nu werkt, werkt het niet. Hoe kunnen medewerkers werken aan lange-termijn doelen voor waardegedreven zorg, maar ook op korte termijn hun commerciële doelen halen? Kortom, hoe kunnen we de teamprestaties verbeteren?

Aanpak
Inzicht in teamdynamiek en benodigde veranderingen

We nemen 15 interviews af met teamleden en doen persoonlijkheidstesten. Dit geeft inzicht in teamdynamiek: wat geeft mensen energie en wat kost hen energie? Hoe werkt dit op elkaar in als team? We organiseren een workshop om gedrag bespreekbaar te maken. We onderzoeken samen wat het het gewenste gedrag is, in het licht van de ambities van het bedrijf. Wat moet het team doen om die te behalen? Wat moet erin de mindset en het gedrag veranderen? Ook werken we aan een betere manier om prestatieverbeteringen te volgen, via de juiste KPIs bijvoorbeeld. Tenslotte schrijven een prestatieverbetering-plan.

Key results
Vertrouwen creëren en teams klaarstomen voor succes

Het zorgt voor meer inzicht in ieders rol en prestaties. Het team weet nu wat het moet doen en veranderen om succesvol te zijn. De inzichten helpen ook het management team om gedrag van het team en van individuen bespreekbaar te maken. Het plan voor teamprestaties verbeteren helpt hen bovendien om effectiever te sturen op gezamenlijke resultaten. Maar bovenal is er nu meer wederzijds vertrouwen.

Curious what we can do for you?

Daniel Brouwer

+31(0) 6 57 73 37 02

+31(0) 6 57 73 37 02

daniel.brouwer@impactstewards.com